/////Struna Dominant violina 130 E 4/4 medium krogljica